Zak³ad Mechaniki Pojazdowej "Auto-Szlif"
90-353 £ód¼ ul.Kilińskiego 168 tel. 042-6740316 , 042-6742695 tel/fax 042-6740183 e-mail: ceglinski@poczta.g1.pl