Udział w Konkursach Skrzypcowych
i Mistrzowskich Kursach Interpretacji

 
 
1976 III nagroda na I Konkursie Młodych Skrzypków
Łódzkiego Województwa Miejskiego
1978 IV nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Młodych
Skrzypków w Lublinie 
1979 Nagroda Komitetu ds. RTv na I Międzynarodowym
Konkursie Młodych Skrzypków w Lublinie
1983 I Nagroda na Ogólnopolskich Przesłuchaniach 
Skrzypków Szkół II Stopnia w Elblągu
1984 Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie 
Skrzypcowym im.Z.Jahnkego w Poznaniu
1986 zakwalifikowanie się do ekipy polskiej i udział
w IX Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym
im.H.Wieniawskiego w Poznaniu
1987 udział w I Internationalen Leopold Mozart 
-Wettbewerb fuer Geiger w Augsburgu (II etap)
 
     
 

Poza udziałem w wielu konkursach skrzypcowych, była wielokrotną uczestniczką Mistrzowskich
Kursów
Interpretacji Skrzypcowej w Łańcucie, gdzie doskonaliła swoje wiolinistyczne umiejętności 
pod kierunkiem światowej sławy pedagogów:

 
 
od lewej: Z.Bron I.Ceglińska Roberta Mastersa z Wielkiej Brytanii
Vladimira Avramova z Bułgarii
Wernera Scholza z Niemiec
Renato de Barbieri z Włoch
Olega Krysy z ZSRR
Zachara Brona z ZSRR.

Mistrzowski Kurs Interpretacji Skrzypcowej w Łańcucie (1983)

 
 

     
     W 1983 roku pracowała pod kierunkiem światowej sławy wirtuoza i pedagoga - Ruggiero Ricciego  
na Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim w Baden-Baden, gdzie otrzymała stypendium i koncertowała
z towarzyszeniem orkiestry.

 
 

     W latach 1984-85 uczestniczyła w Internationalen Jugendfestspieltreffen w Bayreuth, na których 
miała możność
rozwijać swoje kameralistyczne zainteresowania, grając w wielu zespołach kameralnych 
pod
kierunkiem Prof.Franka van Kotena z Holandii i Prof.Uzi Wiesela z Izraela.