Izabela Ceglińska (z.d.Hamera) urodziła się w Łodzi. 
Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat w PPSM w Łodzi, 
u profesora Jerzego Wasieli, a następnie kontynuowała ją w klasie 
Prof. Iwony Wojciechowskiej, które ukończyła z wyróżnieniem 
w 1983 roku. W tym też roku rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej 
w Łodzi, w klasie Prof. Iwony Wojciechowskiej, które ukończyła również 
z wyróżnieniem w 1988 roku.

     Wiolinistyczne umiejętności doskonaliła na Mistrzowskich Kursach 
Interpretacji Skrzypcowej w Łańcucie, Bayreuth i Baden-Baden, gdzie 
otrzymała stypendium ufundowane przez światowej sławy skrzypka - 
Ruggiero Ricciego. Była również stypendystką Ministerstwa Kultury 
i Sztuki dla "Młodych Twórców".

     Podczas swojej skrzypcowej edukacji brała udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursach skrzypcowych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
     Od października 1988 roku rozpoczęła pracę jako asystentka w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz jako 
profesor gry na skrzypcach w Państwowym Liceum Muzycznym im.H.Wieniawskiego w Łodzi, gdzie 
zdobywała swoje pierwsze pedagogiczne doświadczenia.
     Jej uczniowie i studenci reprezentują bardzo wysoki poziomi i uczestniczą z powodzeniem w konkursach 
i kursach interpretacji, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
     Obecnie jest profesorem w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie prowadzi klasę skrzypiec, kontynuując 
równocześnie pracę w Państwowym
Liceum Muzycznym im.H.Wieniawskiego.
      W roku akademickim 1996/97 została wybrana na stanowisko Prodziekana Wydziału Wykonawstwa 
Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, którą to funkcję piastowała do 
końca roku akademickiego 2000/2001. 
     W roku akademickim 2001/2002  została wybrana na stanowisko Dziekana Wydziału Instrumentalnego 
Akademii Muzycznej które piastuje do dnia dzisiejszego.
      Równolegle z działalnością pedagogiczną, Izabela Ceglińska prowadzi ożywioną działalność
koncertową 
,jako solistka i kameralistka, mając na swoim koncie znaczące sukcesy na estradach Polski, Europy 
i świata.
     Podczas swoich tourneé koncertowych miała okazję spotkać wielu 
wspaniałych artystów, takich jak: Mścisław Roztropowicz, Zachar Bron, 
Ruggiero Ricci czy Sir Yehudi Menuhin, których niezwykłe osobowości 
wywarły ogromny wpływ na kształtowanie się jej muzycznej  
indywidualności.
       Współpracowała również z wieloma renomowanymi orkiestrami, jako 
koncertmistrz i solistka, wśród których należy wymienić Łódzką Orkiestrę 
Kameralną "Pro Musica" pod dyrekcją Prof. Zbigniewa Friemana, Polską 
Filharmonię Kameralną Wojciecha Rajskiego, Polską Orkiestrę
 
Kameralną, czy wreszcie Sinfonię Varsovię.
Sir Yehudi Menuhin rok 1990
Była również członkiem uznanego łódzkiego zespołu kameralnego - "Sekstetu Studio"  Link do Galerii Foto "Sekstet Studio"
Obecnie utrzymuje stałą współpracę ze znakomitymi łódzkimi pianistami:
prof.Anitą Krochmalską-Podfilipską  Link do Galerii Foto  , ad.Elżbietą Różycką-Przybylak Koncert w  Muzeum Wnętrz Dworskich w Tubądzinie   a także prof.Tadeuszm Chmielewskim.
Powrót do strony tytułowej Działalność koncertowa i nagrania Udział w konkursach i kursach muzycznych Repertuar
Wydarzenia - Opinie - Recenzje